historia-paranauka-polityka

Temat: Norniczka!!!
Acha i dodam jeszcze, apropos trutek...Nornice są objęte całkowitą ochroną gatunkową...więc zabijać ich nie wolno...Można powiedzieć, że zabijając nornice niszczymy pożywienie dzikich zwierząt, ptaków, żywiących się drobnymi gryzoniami...ale ratując je chyba...
Źródło: koszatniczka.org/viewtopic.php?t=6314Temat: KOT ANDYJSKI
... rzadkie; dowodem na to, że jeszcze nie wyginęły są pojawiające się co jakiś czas na rynku nowe skóry, co świadczy o tym, że na te objęte całkowita ochroną zwierzęta polują kłusownicy....
Źródło: aviornis.com.pl/viewtopic.php?t=4116


Temat: Zmiany w załącznikach CITES
Obecnie wszystkie gatunki papug, oprócz aleksandretty obrożnej, nimfy i papużki falistej są objęte całkowitą (CITES I) lub częściową (CITES II) ochroną prawną według przepisów międzynarodowego handlu rzadkimi gatunkami zwierząt i roślin,...
Źródło: aviornis.com.pl/viewtopic.php?t=6614


Temat: Martwe zwierzęta w hodowli
hmmm...nie widziałam szczerze mówiąc żeby ktoś dostał odstrzał na zwirze chronione, ale mogę się mylić...:cool3: ,,Gatunki mogą być chronione całkowicie, przez cały rok lub też objęte ochroną częściową, w niektórych okresach roku – ma to na celu zapobieżenie ich nadmiernej eksploatacji gospodarczej (dotyczy to niektórych roślin np. leczniczych, zwierzyny łownej, ryb, ślimaków winniczków.W Polsce jest łącznie 568 gatunków zwierząt chronionych prawem. Na liście zwierząt objętych całkowitą ochroną znajduje się 367 gatunków kręgowców i 74 gatunki bezkręgowców, w tym prawie same owady (72 gatunki). Na liście zwierząt łownych, objętych częściową ochroną, znajduje się 19 gatunków ssaków i 42 – ptaków. Ochrona zwierząt łownych polega na ustalaniu okresów w ciągu roku, kiedy nie wolno na nie polować – w niektórych przypadkach jest to cały rok, czyli ... zachowaniu się osobników różnej płci.'' ze strony; http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/4f.htm Jak widzisz zwierzę moze być chronione i jednocześnie moze być zwierzęciem łownym przeznaczonym do odstrzału.
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=114075


Temat: Kijanki
Zabijanie, chwytanie i przetrzymywanie wszystkich gatunków płazów, zarówno osobników dorosłych, jak i ich kijanek w Polsce jest zabronione, ponieważ są one objęte całkowita ochroną gatunkową (Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1455 i 1456, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częsciową oraz zakazów dla danych gat. oraz...
Źródło: akwarystyka.com.pl/showthread.php?t=8869


Temat: Nie domowe zwierzeta
Wigoń, żyje w małych stadach na dużych wysokościach w Peru, Boliwii, Chile i Argentynie, głównie suchych, stepowych płaskowyżach. Zwierzę zagrożone wyginięciem z powodu wyniszczających polowań. Na terenie Peru liczące około 100 tys. sztuk stado objęte jest całkowitą ochroną. Wigonie nie zostały udomowione i żyją w stanie wolnym. Raz do roku są spędzane i strzyżone. Z wełny wigoni produkuje się najwyższej jakości wyroby...
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=1377


Temat: Wilki zagryzły owce
  wilki to zwierzęta objęte ochroną całkowitą, ich właścicielem jest skarb państwa - od niego więc musisz ubiegać się o ewentualne odszkodowanie, co ma nadleśnictwo tutaj do rzeczy ? Przecież nie jest...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=142293


Temat: pierwszy raz na żywca
Ryby prawnie chronione podlegają ochronie na wszystkich wodach obejmujących terytorium państwa, które wydało ustawę o ochronie przyrody.. W Polsce istniała, istnieje i będzie istniała ustawa o ochronie przyrody, obowiązującą jest ta z 16 kwietnia 2004r, która jest ustawą znowelizowaną. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.) również określa listę gatunków ryb objętych całkowitą ochroną prawną w Polsce. Do gatunków obiętych ochroną zalicza się: alosa, babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, ciosa, dennik, głowacz pręgołetwy, głowacz białopłetwy, iglicznia, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, koza, koza...
Źródło: forum.haczyk.pl/forum/viewtopic.php?t=878


Temat: Kompetencje RDOŚ, dotyczące ochrony gatunkowej na terenie PN
wiadomo na jakich poziomach. Moim skromnym zdaniem to paranoja, żeby to nie Dyrektor PN, w porozumieniu z Radą Naukową, decydował o gatunkach objętych ochroną na terenie jego parku - w końcu to ten organ ma odpowiednie spojrzenie na całokształt ochrony przyrody na terenie chronionym, a GDOŚ/RDOŚ widzi to tylko wycinkowo (tak mi się zdaje). I gdyby kompetencje przyznawania pozwoleń przeszły całkowicie poza park mogłoby dochodzić do kolizji w terminach badań (np jedna grupa gat. ze ścisła ochroną druga z częściową przy braku porozumienia RDOŚ/GDOŚ), ciągnący się w nieskończoność czas oczekiwania na pozwolenia z uwagi na komunikację między organami i dogrywanie terminów lub jedne badania wpływały by ujemnie na inne grupy zwierząt (tu przytoczę mój przykład gdy skrócono mi pozwolenie na badania nietoperzy dlatego, że...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=12180


Temat: "Gość Niedzielny" przed sądem.
w tym pospolitych wróbli. Wniosek: jeszcze nie wyklute wróble podlegają całkowitej ochronie (zresztą słusznie), natomiast nienarodzone dzieci nie są objęte pełną ochroną prawną, wskutek czego w pewnych okolicznościach można je niszczyć....
Źródło: legnica.oaza.org.pl/forum/viewtopic.php?t=3190


Temat: Artykuly o wilkach
Wilki zaatakowały w Zdyni i Koniecznej (12.05.2009) "Wilki polują nie tylko na dzikie zwierzęta GMINA UŚCIE GORLICKIE. Kilka dni temu w rejonie Zdyni i Koniecznej pojawiły się wilki. W rejon zabudowań ... nawet zagryźć gospodarzowi krowę. Wilki żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi, takimi jak jelenie, dziki czy sarny. Nie gardzą również mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. Przy braku pożywienia lub w okresie wychowywania młodych zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane. W Polsce zostały objęte całkowitą ochroną od ... zwierzęta. W poprzednich latach w biały dzień potrafiły wędrować w pobliżu przejścia granicznego w Koniecznej ze Słowacji do Polski. Na Słowacji można było wówczas na nie polować, a w Polsce już były pod ochroną. (pod)" Źródło: Beskid Niski - kompendium wiedzy o Beskidzie Niskim; górach,ludziach,historii i architekturze
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=19738


Temat: zrób coś dla ptaków - OtulinaUjścieWarty
zrób coś dla ptaków - OtulinaUjścieWarty   Oto pismo przygotowane do wysłania w sprawie "...utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty". Głównym założeniem powołania strefy jest całkowita rezygnacja z polowań na ptaki." Leniwi mogą wysłać pismo emilem Minister@mos.gov.pl Warszawa, 5 kwietnia 2005 r. Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Szanowni Państwo! Zwracamy się z ogromną prośbą o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego ?Ujście Warty?. Głównym założeniem powołania strefy jest całkowita rezygnacja z polowań na ptaki. Park Narodowy ?Ujście Warty? jest ostoją ptaków wodnych o międzynarodowym znaczeniu, w tym również miejscem największych w Europie koncentracji gęsi. Z tego względu został objęty ochroną już w 1977 r. w formie rezerwatu przyrody, następnie parku krajobrazowego, w 2001 r. powołano park narodowy, a w 2004 r. teren parku wraz z przyległymi terenami został włączony do sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Obszar jest także chroniony Konwencją Ramsar. Duże liczebności ptaków spowodowały, że okolice Parku stały się bardzo atrakcyjnym łowiskiem. Polowania na ptaki w tak cennym przyrodniczo obszarze kłócą się z ideą ochrony przyrody, gdyż ostoja ta tym ... Park Narodowy ?Ujście Warty? w grudniu 2004 r. złożył w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska projekt rozporządzenia o utworzeniu strefy ochrony zwierząt łownych, która obejmowałaby graniczący z Parkiem teren Ośrodka ... się więc potrzebą ochrony gatunków w Parku Narodowym ?Ujście Warty? wnioskujemy o utworzenie strefy ochrony gatunków zwierząt łownych w otulinie Parku zgodnie z projektem rozporządzenia złożonym przez PN ?Ujście Warty? w...
Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=2680


Temat: Dla narodu
potokach pływają minogi strumieniowe, pstrągi potokowe. 35 gatunków porostów występujących w parku objętych jest ścisłą ochroną, a 42 są na liście zagrożonych. Jednak jedyna wymagana zgoda, poza pozwoleniem z wydziału architektury ... przyrodników pytać się nie zamierzają, bo przepisy tego nie wymagają. - Ten teren należy od osoby prywatnej - tłumaczy Andrzej Duch, dyrektor wydziału urbanistyki, architektury i ochrony zabytków UM Gdańska. -...
Źródło: forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?t=4098


Temat: Ile wilków jest w Polsce?
... osobniki próbowały ponownie osiedlić się w Borach, ale nadal je wybijano. Całkowitą ochroną zostały objęte dopiero przed dziesięciu laty. Dziś w całym kraju żyje ok. 700 wilków; najwięcej w Karpatach, na...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=4525


Temat: Piękno motyli
... żywicielskie Podstawowe: borówka bagienna. Ochrona W Polsce gatunek objęty ochroną całkowitą. Umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią: gatunek silnie zagrożony
Źródło: powiatbedzinforum.eev.pl/viewtopic.php?t=216


Temat: Artykuly o wilkach
biologiczne. Ekolodzy zacierają ręce. Te miejsce może być objęte europejskim programem ochrony gatunku, a to wiąże się z zamknięciem tej części lasów dla polowań i ludzkiej penetracji ( zbieranie grzybów, jagód). ... i obawy. Wilk ma złą opinię, niepotrzebnie. Tym razem wilkowi pomógł człowiek. Wilk podlega całkowitej ochronie gatunkowej. Źródło: (S) Foto: Jerzy Zagórowski" Źródło: Spacerki.pl Szczecinek - Szczecinecki Portal Społecznościowy (pod tekstem...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=19738


Temat: Beda strzelac do wilków
... nie znamy poziomu śmiertelności, tego jakie zwierzęta są eliminowane, w jakim wieku... Te wszystkie dane były dawniej dokładnie znane i na ich podstawie można było prowadzić racjonalną gospodarkę. Ponadto, polowania prowadzone...
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=2455